Film ma przewagę nad innymi środkami wyrazu ponieważ pozwala na ukazanie myśli, odczuć, emocji. Reportaż to nie tylko suche relacjonowanie faktów, ale również uchwycenie panującej w danym miejscu atmosfery. Jest to doskonała okazja do przedstawienia ludzi tworzących wydarzenie, rozmowa z nimi, dzielenie się ich spostrzeżeniami. Aby reportaż był wyjątkowy, często wzbogacamy go o komentarz zza kamery, muzykę oraz niekonwencjonalne przedstawienie ciągu wydarzeń.