Filmy edukacyjno-naukowe dla Instytutu Dendrologii PAN

Mieliśmy okazję zrealizować 12 filmów naukowo-edukacyjnych dla Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku. Filmy mają formę wypowiedzi naukowców wzbogaconych o plansze edukacyjne.

Więcej aktualności