Targi InnoTrans 2022 w Berlinie

Podczas wrześniowych międzynarodowych targów InnoTrans 2022 w Berlinie towarzyszyliśmy H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych, tworząc kolejny materiał fotograficzny oraz filmowy na potrzeby naszego Klienta. Obecność naszej ekipy pozwoliła dostarczyć Klientowi wysokiej jakości materiał do wykorzystywania podczas szeroko zakrojonych działań promocyjnych.

To właśnie takie relacje z uczestnictwa w ważnych branżowych wydarzeniach pozwalają naszym Klientom poszerzać grono partnerów biznesowych i budować wizerunek firmy jako profesjonalnego, liczącego się dostawcy produktów czy usług.

Więcej aktualności